Ben Kailiが歌うNa Makani Eha

Ben Kaili “Na Makani ‘Eha” ベン・カイリのナ・マカニ・エハ 解説によれば、2011年3月、Hawaiian Night In Montereyというイベントの…