Cindy Combsが歌うNamolokama

広告
Cindy Combs “Na Molokama

シンディクムズのナモロカマ

アルバム「Sunny Rain」に収録。

歌詞はhuapala。作者はAlfred Alohikea。

“Namolokama” lyrics

Kani ʻuʻina lā
Ka wai aʻo Nāmolokama
Nākolo e oeoe nei i
Ke alo o nō pali
Hoʻohākuʻi ana i ka pae ʻōpua
Hoʻohihi wale aku nō wau i laila

Hui:
ʻUʻina ʻuʻina ʻuʻina
Ka wai aʻo Nāmolokama

ʻUʻina ʻuʻina ʻuʻina
Nākolo e, nākolo lā
Nākolo e, nākolo lā